Emër*

  Mbiemër*

  Gjinia

  Numër telefoni:

  Vendlindja

  Vendbanimi

  Datëlindja

  Profesioni

  Përse do të jesh pjesë e Love Island?

  3 fjalë për veten:

  Username rrjete sociale*

  Link (url) profil social

  Ke dalë në TV?

  Nëse po, në cilin program?

  Foto portret

  Foto trup

  Scroll to Top